Olivier Deboo

Werkvoorbereider

Regelmatig ga ik de baan op voor werfopvolging: ideaal om voeling met de praktijk te houden.

Ik werk hier nu iets meer dan zeven maanden. Sinds begin mei ben ik aan het werk op het Seine-Schelde-project, waarbij de bouw van een nieuwe stuwsluis op de Leie in Harelbeke de grootste uitdaging vormt. Het is een D&B-project, wat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor zowel het ontwerp als de realisatie. De klemtoon ligt op civiele bouwkunde. Eerst bouwen we een tijdelijke stuw en sluis; daarna bouwen we de nieuwe definitieve sluis en stuw – die twee keer groter worden dan de vorige – inclusief een paar kilometer nieuwe kaaimuren langs de Leie. Ik concentreer me op de bouw van de kaaimuren. Op basis van het voorontwerp moet er een volledig plan van aanpak uitgewerkt worden, waarbij we rekening houden met een lange lijst randvoorwaarden. In samenspraak met het studiebureau optimaliseren we het ontwerp wat betreft toepassing en kostprijs. Deze wisselwerking tussen de theorie van het studiebureau en de praktische visie van ons als aannemer is zeer interessant en uitdagend. Elke dag is anders. De veelzijdigheid van de werken die uitgevoerd en voorbereid moeten worden, de verschillende problemen die opduiken en de diverse mensen waar je mee samenwerkt en communiceert, maken deze job heel aantrekkelijk. De meeste uren spendeer ik op kantoor, maar regelmatig ga ik de baan op voor werfopvolging. Ideaal om voeling met de praktijk te houden.

Overleg met de werf- en projectleiders is cruciaal. We overlopen de planning per dag, per week en ook per maand en houden deze up-to-date in functie van de uit te voeren werken en het beschikbare personeel en materieel. Vooraleer we effectief aan de slag gaan, moet ik prijzen aanvragen en vergelijken, met onderaannemers en leveranciers vergaderen, contracten opstellen en opvolgen en de werfleiding optimaal informeren. Het studiebureau stuurt me plannen en rekennota’s om na te kijken en te analyseren; een belangrijk aspect van deze job, aangezien de fasering en de technische en praktische uitvoering de kostprijs bepalen. Soms doen we zelf een uitvoeringsvoorstel dat dan door het studiebureau wordt berekend en uitgetekend. Naast technische kwalificaties zijn ook communicatieve vaardigheden zeer belangrijk, zowel intern als extern.

Voor een vlotte gang van zaken overleg ik met mijn eigen collega’s, partners, lokale politiek en omwonenden. Betrokkenheid is cruciaal. In besprekingen met onderaannemers en leveranciers komen ook je onderhandelingstechnieken goed van pas trouwens.