Imagine - Think - Act

Om tot grootse succesvolle resultaten te komen en mooie projecten af te leveren, is het van primordiaal belang, alvorens aan het werk te gaan, de risico’s voor zowel onze werknemers, de omgeving van onze klanten als het milieu in te schatten. We moeten focussen op alle risico’s, zelf de meest ondenkbare. Imagine. Op basis daarvan kunnen we wijze beslissingen en berekende risico’s nemen om, onder andere, een veilige werkomgeving te garanderen. Uiteraard is een goed bestudeerd en uitgedacht plan niks waard zonder er, op alle niveaus én in alle richtingen, over te communiceren. Think. Pas dan kunnen we tot actie voer gaan. Act.

Imagine – Think – Act, kortweg ITA, helpt ons focussen op de volledige controle en betere communicatie over verschillende operaties.

Er dient gestreefd worden naar operationele controle zonder het hoofddoel, het welzijn van mens en milieu, uit het oog te verliezen.

Operationele controle betekent dat we een plan hebben om risico’s het hoofd te bieden en dat we over duidelijk leiderschap en de nodige verantwoordelijkheidszin beschikken om dat plan tot uitvoering te brengen.

 

ITA is meer dan een vlot bekkende afkorting, het is een manier van werken die iedereen zich, zowel individueel als in team eigen moet maken. Meer nog, het zou een reflex moeten zijn.